Wojskowa

Sesja zdjęciowa wojaka mogła być poważna. Mogła być dowcipna. Zależało to od woli fotografowanego i kreatywności fotografa, dlatego obok szabelki częstym rekwizytem była też flaszka.