Góry

Muzeum starej fotografi, Zamość, Adam Gąsianowski, góry na starej fotografii