Muzeum Fotografii

Około sześć tysięcy fotografii, także z połowy XIX wieku, i około tysiąca aparatów fotograficznych można obejrzeć w zbiorach Muzeum Fotografii w Zamościu.

Muzeum działa w prywatnym zakładzie fotograficznym Adama Gąsianowskiego, na parterze kamienicy na Rynku Wielkim w Zamościu przy ulicy Staszica 15. Eksponaty, które Gąsianowski – fotograf, kolekcjoner i miłośnik starej fotografii – zbierał od dzieciństwa, zapełniają szczelnie cały zakład, wszystkie ściany od podłogi po sufit.
W muzeum można zobaczyć dziesiątki przedwojennych tzw. zdjęć wizytowych, nazywanych niegdyś też tekturkami. Najstarsza fotografia pochodzi z ok. 1850 r. i przedstawia mężczyzn sfotografowanych w atelier. W zbiorach jest też fererotyp, czyli odbitka wykonana na płytce stalowej. A także licząca ponad 2 tys. kolekcja szklanych negatywów. Zgromadzono także liczne zdjęcia autorstwa przedwojennych fotografów z Zamościa choćby Antoniego Jabłońskiego, Jana Strzyżowskiego, Wincentego i Antoniego Suchowierzów.

W muzeum zgromadzono także około tysiąca aparatów fotograficznych. Najstarsze pochodzą z ok. 1850r. Są to aparaty mieszkowe, z tzw. harmonijką. Można też zobaczyć drewniane aparaty studyjne o formacie negatywu 13 na 18 cm i aparat szpiegowski Zeiss Ikon z lat 20. XX w., wykonany prawdopodobnie na zamówienie, bo na jego pokrowcu wytłoczone są inicjały. Dużą grupę stanowią aparaty lotnicze, wśród nich egzemplarze montowane w podłogach samolotów. .
W osobnej salce zgromadzono także stary osprzęt fotograficzny: koreksy, powiększalniki, lampy błyskowe, oliwiarki do aparatów mieszkowych, kolekcje żarówek fotograficznych czy pudełka po negatywach oraz papier fotograficzny.

Od 2013 r. w muzeum znajduje się też zrekonstruowany przez Adama Gąsianowskiego fotoplastykon kolumnowy z 58 zdjęciami stereoskopowymi. To jedyny taki fotoplastykon w regionie.
W podcieniach prowadzących do muzeum oraz sąsiadujących z nimi Adam Gąsianowski organizuje czasowe wystawy tematyczne fotografii ze swoich zbiorów.

 

Muzeum starej fotografii, Zamość, Adam Gąsianowski,